725EA877-DB33-458D-A2B1-68119DD1D833

Miriam Bryant selected as this year’s Ulla Billquist scholar!

Congratulations Miriam Bryant who today received this year’s Ulla Billquist scholarship! The award is handed out in commemoration of Ulla Billquist’s legacy and to support Swedish artists.

”När hon sjunger så lyssnar man. Det finns en styrka, en tydlighet, som ibland nästan övergår i vrede för att strax förvandlas till något skört och sårbart. Det ärliga och personliga anslaget bidrar till det starka uttrycket och gör att vi som publik upplever något bortom det traditionella och vardagliga. I olika sammanhang har hon visat ett stort socialt engagemang och tydligt tagit avstånd från missförhållanden vilket stärker bilden av en unik person som skapat sig en plats i den svenska musikhistorien. Detta och mycket mer gör Miriam Bryant till en självklar mottagare av 2020-års Ulla Billquist-stipendium.”

Read more here.